GLOSSARI

glossari

fortin

FORTÍ

Es tracta d’una construcció molt sòlida i resistent, un element fonamental per a protegir-se de possibles atacs, principalment de l’aviació, i que proporcionava un lloc segur des d’on disparar a l’enemic. L’entrada al fortí solia tindre un corredor en forma de T o Z per a evitar que la metralla de les explosions poguera arribar a l’interior. Es trobaven semienterrats i camuflats en l’entorn. Generalment, estaven fets de ciment i formigó armat. Per a construir la seua estructura s’utilitzaven varetes de ferro o raïls de vies de tren, en cas de no comptar amb aquests materials s’empraven rolls de fusta. Les parets tenien una grossària aproximada d’un metre. Les construccions del mateix tipus però de grandària més reduïda es coneixien per casamates. El terme búnquer, d’origen alemany, també es refereix a aquesta mena de construcció militar.

Trinxeres

Trinxeres

Són rases excavades en el terreny que segueixen generalment una línia en ziga-zaga. Serveixen per a delimitar una posició i procurar un lloc de resguard als soldats, tant per a protegir-se com des d’on disparar. Estan traçades per a comunicar diferents posicions com fortins, refugis i observatoris. Eren excavades a terra i protegides amb pedres o sacs terrers i a vegades amb formigó.

Refugis o abrics

Refugis o abrics

Són excavacions fetes a la muntanya, localitzades darrere de la trinxera per a protegir els soldats d’un possible bombardeig o un altre tipus d’atac. Es procurava que estigueren comunicades i comptaren almenys amb dues entrades per si alguna era tapada o destruïda durant els combats. L’excavació es realitzava a pic i pala i en alguns casos també amb ajuda d’explosius i compressors.

Espilleres

Espilleres

Són obertures en les parets de fortificacions com fortins i casamates, que podien utilitzar-se per a observar a l’enemic, o per a disparar de manera protegida, bé amb fusell, bé amb metralladora.

Galeria de tiradors

Galeria de tiradors

Es tracta d’un corredor més o menys ampli, fortificat amb maçoneria i/o formigó armat, des d’on els soldats podien disparar de forma protegida a través d’obertures o espilleres.

Assentaments de metralladora i fusell metrallador

Assentaments de metralladora i fusell metrallador

Consisteix en la preparació del terreny per a la instal·lació i ús de qualsevol mena d’arma de combat: metralladora, fusell metrallador, fusell, canó o morter. Pot tractar-se d’una instal·lació bàsica consistent en una xicoteta excavació o anivellament del terreny o d’infraestructures més complexes mitjançant l’ús de maçoneria i formigó armat com les de fortins o casamates.

Observatoris

Observatoris

Es tracta de posicions estratègiques, generalment ben protegides des d’on es pot tindre una visió àmplia del front i comunicar informació rellevant als centres de comandament. Solien comptar amb una línia telefònica connectada amb el post de comandament.

Post de comandament

Post de comandament

És el lloc on es troba el Cap de la Unitat, i on aquest rep informació dels seus subordinats i emet ordres en funció de les circumstàncies del combat. La comunicació s’aconsegueix mitjançant enllaços, per línia telefònica o fins i tot a través de ràdio. La seua funció és mantindre la comunicació des de la posició en primera línia, al comandament suprem o caserna general. Depenent de la importància del Post de comandament, els seus mitjans podien ser bàsics o més amplis, des d’una simple taula on emetre ordres i consultar mapes, fins a les casernes generals, que disposarien d’àmplia cartografia i bones comunicacions com línia telefònica, ràdio i elements motoritzats.